Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

Kurs Kryminologia i Kryminalistyka

Kurs weekendowy jednoroczny - certyfikat państwowy

Czas trwania: 1 rok

Oferowane tryby kursu: Stacjonarne, Hybrydowe

od 5000 zł

5000 zł

5000 zł

5000 zł

5000 zł

5000 zł

5000 zł

5000 zł

od 5000 zł

Koszt kursu

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

O kursie

Cel kursu

Adresaci

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Dokumenty i informacje

Polecane przez kursantów

O kursie

Kurs Kryminologia i Kryminalistyka

Kurs weekendowy jednoroczny - certyfikat państwowy

Cena kursu: od 5000 zł

Termin rozpoczęcia: wybierz miasto poniżej

Koszt kursu: 5000 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023 godz. 13:00

Bieżąca obsługa kursanta: 607 853 223

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 5000 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023 godz. 13:00

Bieżąca obsługa kursanta: 533 995 800

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 5000 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023 godz. 13:00

Bieżąca obsługa kursanta: 533 274 001

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 5000 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023 godz. 13:00

Bieżąca obsługa kursanta: 727 440 040

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 5000 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023 godz. 13:00

Bieżąca obsługa kursanta: 727 500 532

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 5000 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023 godz. 13:00

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 5000 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023 godz. 13:00

Rekrutacja do: 16.07.2024

Czas trwania: 1 rok

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Oferowane tryby kursu: Stacjonarne, Hybrydowe

Wybierz miasto, aby sprawdzić koszt kursu i termin rozpoczęcia

Witamy na kursie Kryminologia i Kryminalistyka na Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana. Nasza oferta edukacyjna skupia się na interdyscyplinarnym podejściu do dziedziny kryminologii i kryminalistyki, łącząc psychologię, pedagogikę, prawo oraz elementy resocjalizacji. Program obejmuje szeroki zakres zagadnień, od podstaw psychologii i pedagogiki po praktyczne aspekty postępowania w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

 • Interdyscyplinarne podejście, integrujące psychologię, pedagogikę, prawo i resocjalizację w kontekście kryminalistyki.
 • Bogaty program obejmujący zagadnienia z zakresu psychologii tłumu, postępowania wobec osób nieletnich oraz elementów prawa rodzinnego, karnego i cywilnego.
 • Praktyczne umiejętności z zakresu kryminalistyki, psychologii kłamstwa, aspektów śmierci samobójczej i diagnozy resocjalizacyjnej.

Dołącz do nas, aby zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w obszarze kryminalistyki i kryminologii.

Wzór Twojego Certyfikatu Ukończenia Kursu
w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana

Cel kursu

Celem kursu Kryminologia i Kryminalistyka jest dostarczenie kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w obszarze nauk kryminalnych. Program skupia się na interdyscyplinarnym podejściu, obejmując psychologię, pedagogikę, prawo i resocjalizację. Zdobyte umiejętności pozwolą na skuteczne zrozumienie i działanie w środowisku kryminalistycznym.

Cele kursu:

 • Zdobycie głębokiej wiedzy z zakresu psychologii tłumu, postępowania wobec nieletnich, kryminalistyki i aspektów śmierci samobójczej.
 • Opanowanie podstaw prawa rodzinnego, karnego i cywilnego w kontekście działań w obszarze kryminologii.
 • Rozwinięcie umiejętności diagnozy resocjalizacyjnej oraz zrozumienie zaburzeń zachowania i osobowości.
 • Poznanie skutecznych metod psychoedukacji i socjoterapii w pracy z trudną młodzieżą.

Przygotuj się do fascynującej podróży w świat kryminalistyki i kryminologii, zdobywając umiejętności potrzebne do zrozumienia i przeciwdziałania zjawiskom kryminalnym.

Adresaci

Nasz kurs Kryminologia i Kryminalistyka adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy z obszaru nauk kryminalnych.

Adresatami naszego programu są:

 • Absolwenci kierunków związanych z psychologią, pedagogiką, prawem oraz resocjalizacją, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w obszarze kryminologii.
 • Pracownicy służb bezpieczeństwa, organów ścigania, pracownicy sądownictwa oraz innych instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości.
 • Studenci i osoby zainteresowane analizą zjawisk kryminalnych, psychologią tłumu oraz problematyką postępowania wobec nieletnich.
 • Specjaliści z zakresu resocjalizacji, psychologii społecznej oraz pracy z młodzieżą, pragnący pogłębić swoją wiedzę z obszaru kryminologii.

Niezależnie od dotychczasowego doświadczenia i specjalizacji, nasz kurs dostosowany jest do różnych potrzeb, umożliwiając zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności w obszarze kryminalistyki i kryminologii.

Zagadnienia programowe

 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Psychologia tłumu
 • Postępowanie wobec osób nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości
 • Kryminalistyka z elementami psychologii kłamstwa
 • Kryminologia i kryminalistyczne aspekty śmierci samobójczej
 • Elementy prawa Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Podstawy prawa karnego, rodzinnego i cywilnego
 • Metody resocjalizacji
 • Diagnostyka w resocjalizacji
 • Zaburzenia zachowania i osobowości
 • Psychomanipulacja w grupie
 • Przejawy i skutki zagrożeń społecznych
 • Trudna młodzież
 • Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych
 • Prewencja zachowań suicydalnych
 • Psychoedukacja z elementami socjoterapii

Sylwetka absolwenta

Absolwent naszego kursu Kryminologia i Kryminalistyka wyróżnia się interdyscyplinarnym podejściem do problematyki kryminalnej. Posiada głęboką wiedzę z zakresu psychologii tłumu, postępowania wobec nieletnich, kryminalistyki, prawa oraz resocjalizacji. Jest gotów na skuteczną pracę w obszarze przeciwdziałania przestępczości i analizy zjawisk kryminalnych.

Cechy Sylwetki Absolwenta:

 • Zaawansowana wiedza z zakresu psychologii tłumu, kryminalistyki i postępowania wobec nieletnich.
 • Umiejętność analizy kryminalistycznych aspektów śmierci samobójczej oraz profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.
 • Znajomość podstaw prawa karnego, rodzinnego i cywilnego, umożliwiająca profesjonalne działanie w obszarze kryminologii.
 • Umiejętność diagnozy resocjalizacyjnej i skutecznego prowadzenia działań psychoedukacyjnych.

Po ukończonym kursie absolwent otrzymuje zaświadczenia w/g wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (uprawnienia państwowe), honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej oraz certyfikat europejskiej uczelni społeczno-technicznej.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • podanie o przyjęcie na kurs (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.).

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez kursantów

Formularz zapisu

Kurs Kryminologia i Kryminalistyka

Zapisz się na kurs!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00