Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

Kurs Profilaktyka ds. uzależnień

Rozpocznij kurs już dziś

Czas trwania: 1 rok

Oferowane tryby kursu: Online, Stacjonarne, Hybrydowe

od 2300 zł

2300 zł

2300 zł

2300 zł

2300 zł

2300 zł

2300 zł

2300 zł

od 2300 zł

Koszt kursu

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

O kursie

Cel kursu

Adresaci

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Dokumenty i informacje

Polecane przez kursantów

O kursie

Kurs Profilaktyka ds. uzależnień

Rozpocznij kurs już dziś

Cena kursu: od 2300 zł

Termin rozpoczęcia: wybierz miasto poniżej

Koszt kursu: 2300 zł

Termin rozpoczęcia: 18.11.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 607 853 223

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 2300 zł

Termin rozpoczęcia: 18.11.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 995 800

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 2300 zł

Termin rozpoczęcia: 18.11.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 274 001

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 2300 zł

Termin rozpoczęcia: 18.11.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 440 040

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 2300 zł

Termin rozpoczęcia: 18.11.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 500 532

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 2300 zł

Termin rozpoczęcia: 18.11.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 2300 zł

Termin rozpoczęcia: 18.11.2023

Rekrutacja do: 19.07.2024

Czas trwania: 1 rok

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Oferowane tryby kursu: Online, Stacjonarne, Hybrydowe

Wybierz miasto, aby sprawdzić koszt kursu i termin rozpoczęcia

Zastanawiasz się jak pomóc osobie uzależnionej, chcesz doradzać w zakresie profilaktyki
uzależnień? Zarezerwuj miejsce na Akademickim Kursie Profilaktyka ds. uzależnień.

Poszerz swoją wiedzę w zakresie profilaktyki. Poznaj w jaki sposób pomóc osobie
uzależnionej, jakie konkretnie podjąć działania, w jaki sposób rozmawiać, jak udzielić
pierwszej pomocy w kryzysie. Podejmij świadome działanie jako Profilaktyk ds. uzależnień
by pomóc jednostce, grupie, rodzinie radzić sobie z nałogiem.

Najchętniej wybierany akademicki kurs zawodowy w Polsce.
Zajęcia prowadzone przez akademicką kadrę specjalistów.

Kurs prowadzony przez kadrę akademicką.
Zajęcia w miłej atmosferze odbywają się w formie wideokonferencji z wykładowcami
akademickimi.
Osoby chętne zapraszamy na zajęcia praktyczne w konkretnych ośrodkach uzależnień.

Wzór Twojego Certyfikatu Ukończenia Kursu
w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana

Cel kursu

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki ds. uzależnień. Poznanie form
pomocy i podstaw pracy z grupą, rodziną, jednostką dotkniętą uzależnieniem.

Adresaci

Kurs kierowany jest do osób pełnoletnich, które chcą poszerzyć wiedzę w zakresie
profilaktyki uzależnień.

Zagadnienia programowe

 • Psychopatologia
 • Terapia uzależnień: Umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy terapeutycznej
 • Kontakt Terapeutyczny
 • Psychologia ogólna: Podstawy pracy indywidualnej z pacjentem
 • Psychologiczne i społeczne uwarunkowania uzależnień:
 • Propedeutyka uzależnień; kwalifikacja i motywowanie do leczenia, przegląd teorii oraz diagnoza uzależnień
 • Profilaktyka uzależnień: Podstawowe modele terapii osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych, profilaktyka uzależnień, Podstawowe formy leczenia i rehabilitacji uzależnień, minimalizacja szkód zdrowotnych
 • Kierunki psychoterapii:
 • Opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego,
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa, ewaluacja programów
 • Trening interpersonalny, Trening intra psychiczny
 • Podstawy Pracy z grupą i rodziną
 • Pierwsza Pomoc w kryzysie
 • Psychologia kliniczna

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kursu nabywają niezbędną wiedzę w zakresie profilaktyki ds. uzależnień.

Po ukończonym kursie absolwent otrzymuje zaświadczenia w/g wzoru Ministerstwa Edukacji
Narodowej (uprawnienia państwowe), honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach
Unii Europejskiej oraz certyfikat europejskiej uczelni społeczno-technicznej.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • Dowód osobisty do wglądu.
 • O właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.
 • Istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez kursantów

Formularz zapisu

Kurs Profilaktyka ds. uzależnień

Zapisz się na kurs!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00