Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

Kurs Ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2

Rozpocznij kurs już dziś

Czas trwania: 44 godziny

Oferowane tryby kursu: Online

od 520 zł

520 zł

520 zł

520 zł

520 zł

520 zł

520 zł

520 zł

od 520 zł

Koszt kursu

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

O kursie

Cel kursu

Adresaci

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Dokumenty i informacje

Polecane przez kursantów

O kursie

Kurs Ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2

Rozpocznij kurs już dziś

Cena kursu: od 520 zł

Termin rozpoczęcia: wybierz miasto poniżej

Koszt kursu: 520 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 607 853 223

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 520 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 995 800

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 520 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 274 001

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 520 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 440 040

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 520 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 500 532

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 520 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 520 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Rekrutacja do: 19.07.2024

Czas trwania: 44 godziny

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Oferowane tryby kursu: Online

Wybierz miasto, aby sprawdzić koszt kursu i termin rozpoczęcia

Wzór Twojego Certyfikatu Ukończenia Kursu
w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana

Cel kursu

Przygotowanie pielęgniarki, położnej, w ramach realizacji zleceń lekarskich, w procesie diagnostyki,
leczenia i rehabilitacji do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje
bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędne do kontynuacji leczenia.
Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskania przez pielęgniarkę
lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu
świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Adresaci

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z
art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz.
1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych
posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Zagadnienia programowe

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z
wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 44 godziny dydaktyczne, w tym: zajęcia teoretyczne – 30 godzin,
zajęcia praktyczne – 14 godzin.

Zagadnienia programowe obejmują:

 • Główne zasady terapii z zastosowaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 • Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 • Zasady i tryb wystawiania recept.
 • Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa związane z terapią i produktami leczniczymi.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń
zdrowotnych w zakresie:

1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i
rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki
odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia

2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i
rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.

3. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • karta zgłoszeniowa – w załączniku,
 • oświadczenie RODO,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku
  pielęgniarstwo lub położnictwo lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Po ukończeni kursu organizator wydaje pielęgniarce, położnej zaświadczenie o
  ukończeniu kursu specjalistycznego, zgodnie ze wzorem określonym w przepisach
  prawa.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i
  pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez kursantów

Formularz zapisu

Kurs Ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2

Zapisz się na kurs!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00