Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

Kurs Organizacja pomocy społecznej

Rozpocznij kurs już dziś

Czas trwania: 256 godzin

Oferowane tryby kursu: Stacjonarne

od 2700 zł

2700 zł

2700 zł

2700 zł

2700 zł

2700 zł

2700 zł

2700 zł

od 2700 zł

Koszt kursu

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

O kursie

Cel kursu

Adresaci

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Dokumenty i informacje

Polecane przez kursantów

O kursie

Kurs Organizacja pomocy społecznej

Rozpocznij kurs już dziś

Cena kursu: od 2700 zł

Termin rozpoczęcia: wybierz miasto poniżej

Koszt kursu: 2700 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 607 853 223

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 2700 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 995 800

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 2700 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 274 001

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 2700 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 440 040

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 2700 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 500 532

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 2700 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 2700 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 256 godzin

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Oferowane tryby kursu: Stacjonarne

Wybierz miasto, aby sprawdzić koszt kursu i termin rozpoczęcia

Absolwent uzyskuje KWALIFIKACJE PAŃSTWOWE z zakresu organizacji pomocy społecznej określone Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. Numer Zgody z dnia 17 listopada 2020 r. DPS-VI.5122.2.28.2020.MJ

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia szkolenia z zakresu specjalizacji organizacji pomocy społecznej wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 28 września 2012 r. Poz. 1081).

Wzór Twojego Certyfikatu Ukończenia Kursu
w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana

Cel kursu

Pogłębienie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej lub kandydatów do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z zakresu założeń i problemów polityki społecznej, instytucjonalnych, w tym finansowych podstaw pomocy społecznej.

 

Adresaci

Adresatami są: pracownicy socjalni, liderzy organizacji pozarządowych, kadra kierownicza instytucji pomocy społecznej tj. Domy Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp. Specjalizacja przeznaczona jest dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich chcących pogłębić swoje kwalifikacje. Specjalizacja kierowana jest do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania placówkami pomocy społecznej.

Zagadnienia programowe

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia szkolenia z zakresu specjalizacji organizacji pomocy społecznej wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 28 września 2012 r. Poz. 1081). Program szkolenia jest zgodny ze wszelkimi wytycznymi.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje kwalifikacje z zakresu organizacji pomocy społecznej określone Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. Przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania placówkami pomocy społecznej.

Absolwenci specjalizacji Organizacja Pomocy Społecznej upoważnieni są do obejmownaia i piastowania stanowisk kierowniczych w instytucjach pomocy społecznej.

Absolwent Szkolenia Specjalizacyjnego wyposażony będzie w wiedzę teoretyczną dotyczącą organizowania i funkcjonowania pomocy społecznej. Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczowi na kierowanie instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc społeczną, tworzenie programów pomocy socjalnej dla różnych grup podmiotów, postępowanie z osobami objętymi pomocą społeczną i rozwiązywania ich problemów.

 

Opłaty, dokumenty i informacje

  • Dowód tożsamości – do wglądu
  • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
  • Oświadczenie RODO
  • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
  • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  • Infolinia czynna do 18:00.
  • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez kursantów

Formularz zapisu

Kurs Organizacja pomocy społecznej

Zapisz się na kurs!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00