Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

Kurs Afazja i mutyzm wybiórczy

Rozpocznij kurs już dziś

Czas trwania: 19 godzin

Oferowane tryby kursu: Online, Stacjonarne, Hybrydowe

od 290 zł

290 zł

290 zł

290 zł

290 zł

290 zł

290 zł

290 zł

od 290 zł

Koszt kursu

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

O kursie

Cel kursu

Adresaci

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Dokumenty i informacje

Polecane przez kursantów

O kursie

Kurs Afazja i mutyzm wybiórczy

Rozpocznij kurs już dziś

Cena kursu: od 290 zł

Termin rozpoczęcia: wybierz miasto poniżej

Koszt kursu: 290 zł

Termin rozpoczęcia: 09.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 607 853 223

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 290 zł

Termin rozpoczęcia: 09.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 995 800

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 290 zł

Termin rozpoczęcia: 09.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 274 001

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 290 zł

Termin rozpoczęcia: 09.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 440 040

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 290 zł

Termin rozpoczęcia: 09.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 500 532

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 290 zł

Termin rozpoczęcia: 09.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 290 zł

Termin rozpoczęcia: 09.09.2023

Rekrutacja do: 19.07.2024

Czas trwania: 19 godzin

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Oferowane tryby kursu: Online, Stacjonarne, Hybrydowe

Harmonogram zjazdów:

Edycja 1:

09.09.2023 r.

Wybierz miasto, aby sprawdzić koszt kursu i termin rozpoczęcia

Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON

Wzór Twojego Certyfikatu Ukończenia Kursu
w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana

Cel kursu

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do komunikowania się z dziećmi z mutyzmem wybiórczym oraz afazją. Poznanie istoty i objawów zaburzeń , sposobów diagnozowania oraz konkretnych metod przydatnych w terapii dzieci z MW i afazją.

Adresaci

Logopedzi, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, oligofrenopedagodzy, nauczyciele szkół i przedszkoli, studenci.

Zagadnienia programowe

 • Charakterystyka afazji i mutyzmu wybiórczego: propozycje terminologiczne, czynniki etiologiczne, objawy, funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i edukacyjnym.
 • Propozycje schematu diagnostycznego mutyzmu wybiórczego: kryteria diagnostyczne (ICD-10, DSM-V), diagnoza różnicowa, wybrane metody diagnostyczne.
 • Diagnoza afazji
 • Rodzaje afazji i mutyzmu
 • Propozycje terapeutyczne mutyzmu wybiórczego oraz afazji: konkretne oddziaływania terapeutyczne w oparciu o przykłady, zasady współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym/przedszkolnym.
 • Część praktyczna: budowanie planu terapii, tworzenie propozycji ćwiczeń, w tym wykorzystaniem TIK.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • karta zgłoszeniowa,
 • oświadczenie RODO,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • potwierdzenie wpłaty za kurs.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez kursantów

Formularz zapisu

Kurs Afazja i mutyzm wybiórczy

Zapisz się na kurs!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00