Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

Kurs Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

metody i formy pracy z uczniem

Czas trwania: 16 godzin

Oferowane tryby kursu: Online, Stacjonarne, Hybrydowe

od 390 zł

390 zł

390 zł

390 zł

390 zł

390 zł

390 zł

390 zł

od 390 zł

Koszt kursu

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

O kursie

Cel kursu

Adresaci

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Dokumenty i informacje

Polecane przez kursantów

O kursie

Kurs Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

metody i formy pracy z uczniem

Cena kursu: od 390 zł

Termin rozpoczęcia: wybierz miasto poniżej

Koszt kursu: 390 zł

Bieżąca obsługa kursanta: 607 853 223

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 390 zł

Bieżąca obsługa kursanta: 533 995 800

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 390 zł

Bieżąca obsługa kursanta: 533 274 001

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 390 zł

Bieżąca obsługa kursanta: 727 440 040

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 390 zł

Bieżąca obsługa kursanta: 727 500 532

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 390 zł

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 390 zł

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 16 godzin

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Oferowane tryby kursu: Online, Stacjonarne, Hybrydowe

Harmonogram zjazdów:

Edycja 1:

10.09.2023

Wybierz miasto, aby sprawdzić koszt kursu i termin rozpoczęcia

Kurs realizowany jest za pośrednictwem platformy MS TEAMS.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON

Wzór Twojego Certyfikatu Ukończenia Kursu
w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana

Cel kursu

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności pracy z dzieckiem z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego, możliwości diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz poznanie formy pomocy.
Centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego to nieprawidłowe funkcjonowanie zmysłu słuchu na poziomie neuronalnym niewynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. Dźwięki docierające do ucha są błędnie rozpoznawane i interpretowane przez mózg. Nieprawidłowe przetwarzanie dźwięków stwarza barierę dla rozwoju dziecka, które wykazuje trudności w rozumieniu mowy i poleceń, skupieniem uwagi, a także formułowaniem wypowiedzi, czytaniem i pisaniem. Problemy w rozpoznawaniu dźwięków nasilają się m.in. przy zwiększonej ekspozycji na hałas, w pomieszczeniach z pogłosem oraz podczas rozmowy, w której uczestniczy wiele osób.
Zaburzenia przetwarzania słuchowego dotykają zarówno dzieci, młodzież i dorosłych. Powodem jest nadmierne bodźcowanie sensoryczne występujące we współczesnej cywilizacji. Emisja dźwięków przekracza normy, dzieci narażone są na oddziaływanie głośnych zabawek, urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory, smartfony i tablety.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci zajmujący się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym potrzebami edukacyjnym, rodzice, pracownicy socjalni, pracownicy MOPS, rodzice zastępczy oraz wszyscy zainteresowani.

Zagadnienia programowe

 • budowa narządu słuchu,
 • przebieg drogi słuchowej
 • klasyfikacja uszkodzeń słuchu,
 • charakteryzacja zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • wpływ zaburzeń przetwarzania słuchowego na życie codzienne,
 • proces diagnostyczny APD,
 • konsekwencje APD,
 • zaburzenie słyszenia na poziomie fonologicznym,
 • zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie,
 • zaburzenia integracji słuchowo-wzrokowej,
 • terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego i jej korzyści,
 • ćwiczenia i stymulacja funkcji słuchowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • karta zgłoszeniowa,
 • oświadczenie RODO
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • potwierdzenie wpłaty za kurs.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez kursantów

Formularz zapisu

Kurs Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

Zapisz się na kurs!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00