Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

Kurs Praca z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole

praktyczne metody i formy nauki języka polskiego jako obcego

Czas trwania: 4 godziny

Oferowane tryby kursu: Online, Stacjonarne, Hybrydowe

od 220 zł

220 zł

220 zł

220 zł

220 zł

220 zł

220 zł

220 zł

od 220 zł

Koszt kursu

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

O kursie

Cel kursu

Adresaci

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Dokumenty i informacje

Polecane przez kursantów

O kursie

Kurs Praca z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole

praktyczne metody i formy nauki języka polskiego jako obcego

Cena kursu: od 220 zł

Termin rozpoczęcia: wybierz miasto poniżej

Koszt kursu: 220 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 607 853 223

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 220 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 995 800

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 220 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 274 001

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 220 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 440 040

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 220 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 500 532

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 220 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 220 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Rekrutacja do: 16.07.2024

Czas trwania: 4 godziny

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Oferowane tryby kursu: Online, Stacjonarne, Hybrydowe

Wybierz miasto, aby sprawdzić koszt kursu i termin rozpoczęcia

Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON

Wzór Twojego Certyfikatu Ukończenia Kursu
w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana

Cel kursu

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z dzieckiem pochodzącym zinnych kultur. Uczestnik po szkoleniu zna przepisy prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole, wie, na czym polega edukacja cudzoziemców.

Adresaci

Nauczyciele, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, oraz pozostałe osoby zainteresowane tematem.

Zagadnienia programowe

  • Uczestnik po szkoleniu zna przepisy prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole, wie, na czym polega edukacja cudzoziemców.
  • Pozna organizacje nauki osób niebędących obywatelami polskimi
  • Nauczanie języka polskiego jako obcego – poznanie praktycznych stron, podręczników, kart pracy niezbędnych w nauczaniu ucznia z Ukrainy
  • Technologia Informacyjno-Komunikacyjna w pracy w uczniem cudzoziemcem. Praktyczne aplikacje, strony www, gry i zabawy służące poznaniu polskiej kultury , geografii, historii i nauki języka polskiego.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat.

Opłaty, dokumenty i informacje

  • karta zgłoszeniowa
  • oświadczenie RODO
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • potwierdzenie wpłaty za kurs
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez kursantów

Formularz zapisu

Kurs Praca z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole

Zapisz się na kurs!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00