Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

Kurs Rewalidacja indywidualna

Rozpocznij kurs już dziś

Czas trwania: 19 godzin

Oferowane tryby kursu: Online, Stacjonarne, Hybrydowe

od 250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

od 250 zł

Koszt kursu

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

O kursie

Cel kursu

Adresaci

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Dokumenty i informacje

Polecane przez kursantów

O kursie

Kurs Rewalidacja indywidualna

Rozpocznij kurs już dziś

Cena kursu: od 250 zł

Termin rozpoczęcia: wybierz miasto poniżej

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 607 853 223

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 995 800

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 274 001

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 440 040

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 500 532

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023

Rekrutacja do: 19.07.2024

Czas trwania: 19 godzin

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Oferowane tryby kursu: Online, Stacjonarne, Hybrydowe

Harmonogram zjazdów:

Edycja 1:

16.12.2023

17.12.2023

Edycja 2:

01.06.2024

02.06.2024

Wybierz miasto, aby sprawdzić koszt kursu i termin rozpoczęcia

Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON

Wzór Twojego Certyfikatu Ukończenia Kursu
w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana

Cel kursu

Dobre planowanie to połowa sukcesu. Zadaniem nauczycieli, wychowawców czy pedagogów specjalnych jest planowanie oraz realizacja terapii ucznia z niepełnosprawnością.

Kurs „Rewalidacja indywidualna” ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje specjalistów w tym zakresie. Uczestnicy zdobędą umiejętność prowadzenia dokumentacji przebiegu terapii oraz pogłębią wiedzę na temat zastosowania w terapii, adekwatnych do potrzeb ucznia, procedur osiągania celów. urs realizowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, studentów ostatnich roczników studiów pedagogicznych, psychologicznych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

Zagadnienia programowe

 • Podstawowe pojęcia, cele, zadania i zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, głuchym lub niedosłyszącym, niewidomym lub niedowidzącym, z zaburzeniami zachowania, wybitnie zdolnym, z Autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Propozycje ćwiczeń oraz scenariuszy zajęć rewalidacyjnych.
 • Specyfika trudności w uczeniu się.
 • Współpraca z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie rewalidacji.
 • Wybrane metody usprawniania umiejętności funkcjonalnych oraz metody terapii dla poszczególnych niepełnosprawności.
 • Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe zapisywanie tematów zajęć w dzienniku.
 • Doskonalenie umiejętności właściwego zaplanowania pracy rewalidacyjnej dostosowując metody, formy pracy i środki dydaktyczne do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.
 • Opracowanie programu rewalidacji indywidualnej.
 • Zastosowanie w praktyce model pracy z uczniem: słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem.
 • Przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem gier i zabaw na zajęciach rewalidacyjnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Certyfikat.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Karta zgłoszeniowa
 • Oświadczenie RODO
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez kursantów

Formularz zapisu

Kurs Rewalidacja indywidualna

Zapisz się na kurs!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00